Uimhreacha Peirsis 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas صفر -
1 Amháin یک -
2 Dhá دو -
3 Trí سه -
4 Ceithre چهار -
5 Cúig پنج -
6 شش -
7 Seacht هفت -
8 Ocht هشت -
9 Naoi نه نفر -
10 Deich ده -
11 Aon cheann déag یازده -
12 Dhá cheann déag دوازده -
13 Trí déag سیزده -
14 Ceithre cinn déag چهارده -
15 Cúig cinn déag پانزده -
16 Sé déag شانزده -
17 Seacht Déag هفده -
18 Ocht mbliana déag هجده -
19 Naoi Déag عدد نوزده -
20 Fiche بیست -
21 Fiche duine بیست و یک -
22 Fiche dó بیست و دو -
23 Fiche trí بیست و سه -
24 Fiche ceithre بیست و چهار -
25 Cúig is fiche بیست و پنج -
26 Sé fiche بیست و شش -
27 Seacht fiche بیست و هفت -
28 Fiche a hocht بیست و هشت -
29 Fiche naoi بیست و نه -
30 Tríocha سی -
31 Tríocha duine سی و یک -
32 Tríocha dó سی و دو -
33 Tríocha trí سی وسه -
34 Tríocha ceathair سی و چهار -
35 Tríocha a cúig سی و پنج -
36 Tríocha sé سی و ششم -
37 Tríocha a seacht سی و هفت -
38 Tríocha ocht سی و هشت -
39 Tríocha naoi سی و نهم -
40 Daichead چهل -
41 Daichead ceann چهل و یک -
42 Daichead a dó چهل و دو -
43 Daichead a trí چهل و سه -
44 Daichead ceithre چهل و چهار -
45 Daichead a cúig چهل و پنج -
46 Daichead a sé چهل و شش -
47 Daichead a seacht چهل و هفت -
48 Daichead a hocht چهل و هشت -
49 Daichead a naoi چهل و نه -
50 Caoga پنجاه -
51 Caoga amháin پنجاه یک -
52 Caoga dhá پنجاه دو -
53 Caoga trí پنجاه و سه -
54 Caoga ceathair پنجاه و چهار -
55 Caoga a cúig پنجاه و پنج -
56 Caoga sé پنجاه و شش -
57 Caoga a seacht پنجاه و هفت -
58 Caoga ocht پنجاه و هشت -
59 Caoga naoi پنجاه و نه -
60 Seasca شصت -
61 Seasca ceann شصت یک -
62 Seasca dhá شصت و دو -
63 Seasca trí شصت و سه و -
64 Seasca ceithre شصت و چهار -
65 Seasca a cúig شصت و پنج -
66 Seasca sé شصت و شش -
67 Seasca seacht شصت و هفت -
68 Seasca a hocht شصت و هشت -
69 Seasca naoi شصت و نه -
70 Seachtó هفتاد -
71 Seachtó ceann هفتاد و یک -
72 Seachtó dhá هفتاد و دو -
73 Seachtó trí هفتاد و سه -
74 Seachtó ceathair هفتاد و چهار -
75 Seachtó a cúig هفتاد و پنج -
76 Seachtó sé هفتاد و شش -
77 Seachtó seacht هفتاد و هفت -
78 Seachtó a hocht هفتاد و هشت -
79 Seachtó naoi هفتاد و نه -
80 Ochtó هشتاد -
81 Ochtó ceann هشتاد و یک -
82 Ochtó dhá هشتاد و دو -
83 Ochtó trí هشتاد و سه -
84 Ochtó ceathair هشتاد و چهار -
85 Ochtó a cúig هشتاد و پنج -
86 Ochtó sé هشتاد و شش -
87 Ochtó a seacht هشتاد و هفت -
88 Ochtó a hocht هشتاد و هشت -
89 Ochtó a naoi هشتاد و نه -
90 Nócha نود -
91 Nócha duine نود و یک -
92 Nócha dhá نود و دو -
93 Nócha trí نود و سه -
94 Nócha ceathair نود و چهار -
95 Nócha a cúig نود و پنج -
96 Nócha sé نود و شش -
97 Nócha seacht نود و هفت -
98 Nócha ocht نود و هشت -
99 Nócha naoi نود و نه -
100 Céad یکصد -