Uimhreacha Ollainnis 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas Nul -
1 Amháin één -
2 Dhá Twee -
3 Trí Drie -
4 Ceithre Vier -
5 Cúig Vijf -
6 Zes -
7 Seacht Zeven -
8 Ocht Acht -
9 Naoi Negen -
10 Deich Tien -
11 Aon cheann déag Elf -
12 Dhá cheann déag Twaalf -
13 Trí déag Dertien -
14 Ceithre cinn déag Veertien -
15 Cúig cinn déag Vijftien -
16 Sé déag Zestien -
17 Seacht Déag Zeventien -
18 Ocht mbliana déag Achttien -
19 Naoi Déag Negentien -
20 Fiche Twintig -
21 Fiche duine Eenentwintig -
22 Fiche dó Tweeëntwintig -
23 Fiche trí Drieëntwintig -
24 Fiche ceithre Vierentwintig -
25 Cúig is fiche Vijfentwintig -
26 Sé fiche Zesentwintig -
27 Seacht fiche Zevenentwintig -
28 Fiche a hocht Achtentwintig -
29 Fiche naoi Negenentwintig -
30 Tríocha Dertig -
31 Tríocha duine Eenendertig -
32 Tríocha dó Tweeëndertig -
33 Tríocha trí Drieëndertig -
34 Tríocha ceathair Vierendertig -
35 Tríocha a cúig Vijfendertig -
36 Tríocha sé Zesendertig -
37 Tríocha a seacht Zevenendertig -
38 Tríocha ocht Achtendertig -
39 Tríocha naoi Negenendertig -
40 Daichead Veertig -
41 Daichead ceann Eenenveertig -
42 Daichead a dó Tweeenveertig -
43 Daichead a trí Drieënveertig -
44 Daichead ceithre Vierenveertig -
45 Daichead a cúig Vijfenveertig -
46 Daichead a sé Zesenveertig -
47 Daichead a seacht Zevenenveertig -
48 Daichead a hocht Achtenveertig -
49 Daichead a naoi Negenenveertig -
50 Caoga Vijftig -
51 Caoga amháin Eenenvijftig -
52 Caoga dhá Tweeënvijftig -
53 Caoga trí Drieënvijftig -
54 Caoga ceathair Vierenvijftig -
55 Caoga a cúig Vijfenvijftig -
56 Caoga sé Zesenvijftig -
57 Caoga a seacht Zevenenvijftig -
58 Caoga ocht Achtenvijftig -
59 Caoga naoi Negenenvijftig -
60 Seasca Zestig -
61 Seasca ceann Eenenzestig -
62 Seasca dhá Tweeënzestig -
63 Seasca trí Drieënzestig -
64 Seasca ceithre Vierenzestig -
65 Seasca a cúig Vijfenzestig -
66 Seasca sé Zesenzestig -
67 Seasca seacht Zevenenzestig -
68 Seasca a hocht Achtenzestig -
69 Seasca naoi Negenenzestig -
70 Seachtó Zeventig -
71 Seachtó ceann Eenenzeventig -
72 Seachtó dhá Tweeënzeventig -
73 Seachtó trí Zeventig drie -
74 Seachtó ceathair Vierenzeventig -
75 Seachtó a cúig Vijfenzeventig -
76 Seachtó sé Zesenzeventig -
77 Seachtó seacht Zeventig zeven -
78 Seachtó a hocht Achtenzeventig -
79 Seachtó naoi Negenenzeventig -
80 Ochtó Tachtig -
81 Ochtó ceann Eenentachtig -
82 Ochtó dhá Tweeëntachtig -
83 Ochtó trí Drieëntachtig -
84 Ochtó ceathair Vierentachtig -
85 Ochtó a cúig Vijfentachtig -
86 Ochtó sé Zesentachtig -
87 Ochtó a seacht Zevenentachtig -
88 Ochtó a hocht Achtentachtig -
89 Ochtó a naoi Negenentachtig -
90 Nócha Negentig -
91 Nócha duine Eenennegentig -
92 Nócha dhá Tweeënnegentig -
93 Nócha trí Drieënnegentig -
94 Nócha ceathair Vierennegentig -
95 Nócha a cúig Vijfennegentig -
96 Nócha sé Zesennegentig -
97 Nócha seacht Negentig zeven -
98 Nócha ocht Achtennegentig -
99 Nócha naoi Negenennegentig -
100 Céad Honderd -