Uimhreacha Gearmáinis 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas Null
1 Amháin Eins
2 Dhá Zwei
3 Trí Drei
4 Ceithre Vier
5 Cúig Fünf
6 Sechs
7 Seacht Sieben
8 Ocht Acht
9 Naoi Neun
10 Deich Zehn
11 Aon cheann déag Elf
12 Dhá cheann déag Zwölf
13 Trí déag Dreizehn
14 Ceithre cinn déag Vierzehn
15 Cúig cinn déag Fünfzehn
16 Sé déag Sechzehn
17 Seacht Déag Siebzehn
18 Ocht mbliana déag Achtzehn
19 Naoi Déag Neunzehn
20 Fiche Zwanzig
21 Fiche duine Einundzwanzig
22 Fiche dó Zweiundzwanzig
23 Fiche trí Dreiundzwanzig
24 Fiche ceithre Vierundzwanzig
25 Cúig is fiche Fϋnfundzwanzig
26 Sé fiche Sechsundzwanzig
27 Seacht fiche Siebenundzwanzig
28 Fiche a hocht Achtundzwanzig
29 Fiche naoi Neunundzwanzig
30 Tríocha Dreißig
31 Tríocha duine Einunddreißig
32 Tríocha dó Zweiunddreißig
33 Tríocha trí Dreiunddreißig
34 Tríocha ceathair Vierunddreißig
35 Tríocha a cúig Fϋnfunddreißig
36 Tríocha sé Sechsunddreißig
37 Tríocha a seacht Siebenunddreißig
38 Tríocha ocht Achtunddreißig
39 Tríocha naoi Neununddreißig
40 Daichead Vierzig
41 Daichead ceann Einundvierzig
42 Daichead a dó Zweiundvierzig
43 Daichead a trí Dreiundvierzig
44 Daichead ceithre Vierundvierzig
45 Daichead a cúig Fϋnfundvierzig
46 Daichead a sé Sechsundvierzig
47 Daichead a seacht Siebenundvierzig
48 Daichead a hocht Achtundvierzig
49 Daichead a naoi Neunundvierzig
50 Caoga Fϋnfzig
51 Caoga amháin Einundfϋnfzig
52 Caoga dhá Zweiundfϋnfzig
53 Caoga trí Dreiundfϋnfzig
54 Caoga ceathair Vierundfϋnfzig
55 Caoga a cúig Fϋnfundfϋnfzig
56 Caoga sé Sechsundfϋnfzig
57 Caoga a seacht Siebenundfϋnfzig
58 Caoga ocht Achtundfϋnfzig
59 Caoga naoi Neunundfünfzig
60 Seasca Sechzig
61 Seasca ceann Einundsechzig
62 Seasca dhá Zweiundsechzig
63 Seasca trí Dreiundsechzig
64 Seasca ceithre Vierundsechzig
65 Seasca a cúig Fϋnfundsechzig
66 Seasca sé Sechsundsechzig
67 Seasca seacht Siebenundsechzig
68 Seasca a hocht Achtundsechzig
69 Seasca naoi Neunundsechzig
70 Seachtó Siebzig
71 Seachtó ceann Einundsiebzig
72 Seachtó dhá Zweiundsiebzig
73 Seachtó trí Dreiundsiebzig
74 Seachtó ceathair Vierundsiebzig
75 Seachtó a cúig Fϋnfundsiebzig
76 Seachtó sé Sechsundsiebzig
77 Seachtó seacht Siebenundsiebzig
78 Seachtó a hocht Achtundsiebzig
79 Seachtó naoi Neunundsiebzig
80 Ochtó Achtzig
81 Ochtó ceann Einundachtzig
82 Ochtó dhá Zweiundachtzig
83 Ochtó trí Dreiundachtzig
84 Ochtó ceathair Vierundachtzig
85 Ochtó a cúig Fϋnfundachtzig
86 Ochtó sé Sechsundachtzig
87 Ochtó a seacht Siebenundachtzig
88 Ochtó a hocht Achtundachtzig
89 Ochtó a naoi Neunundachtzig
90 Nócha Neunzig
91 Nócha duine Einundneunzig
92 Nócha dhá Zweiundneunzig
93 Nócha trí Dreiundneunzig
94 Nócha ceathair Vierundneunzig
95 Nócha a cúig Fϋnfundneunzig
96 Nócha sé Sechsundneunzig
97 Nócha seacht Siebenundneunzig
98 Nócha ocht Achtundneunzig
99 Nócha naoi Neunundneunzig
100 Céad Hundert