Uimhreacha Fionlainnis 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas Nolla
1 Amháin Yksi
2 Dhá Kaksi
3 Trí Kolme
4 Ceithre Neljä
5 Cúig Viisi
6 Kuusi
7 Seacht Seitsemän
8 Ocht Kahdeksan
9 Naoi Yhdeksän
10 Deich Kymmenen
11 Aon cheann déag Yksitoista
12 Dhá cheann déag Kaksitoista
13 Trí déag Kolmetoista
14 Ceithre cinn déag Neljätoista
15 Cúig cinn déag Viisitoista
16 Sé déag Kuusitoista
17 Seacht Déag Seitsemäntoista
18 Ocht mbliana déag Kahdeksantoista
19 Naoi Déag Yhdeksäntoista
20 Fiche Kaksikymmentä
21 Fiche duine Kaksikymmentäyksi
22 Fiche dó Kaksikymmentäkaksi
23 Fiche trí Kaksikymmentä kolme
24 Fiche ceithre Kaksikymmentäneljä
25 Cúig is fiche Kaksikymmentäviisi
26 Sé fiche Kaksikymmentä kuusi
27 Seacht fiche Kaksikymmentä seitsemän
28 Fiche a hocht Kaksikymmentäkahdeksan
29 Fiche naoi Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tríocha Kolmekymmentä
31 Tríocha duine Kolmekymmentäyksi
32 Tríocha dó Kolmekymmentäkaksi
33 Tríocha trí Kolmekymmentä kolme
34 Tríocha ceathair Kolmekymmentä neljä
35 Tríocha a cúig Kolmekymmentä viisi
36 Tríocha sé Kolmekymmentä kuusi
37 Tríocha a seacht Kolmekymmentäseitsemän
38 Tríocha ocht Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tríocha naoi Kolmekymmentä yhdeksän
40 Daichead Neljäkymmentä
41 Daichead ceann Neljäkymmentä yksi
42 Daichead a dó Neljäkymmentä kaksi
43 Daichead a trí Neljäkymmentä kolme
44 Daichead ceithre Neljäkymmentä neljä
45 Daichead a cúig Neljäkymmentäviisi
46 Daichead a sé Neljäkymmentä kuusi
47 Daichead a seacht Neljäkymmentä seitsemän
48 Daichead a hocht Neljäkymmentä kahdeksan
49 Daichead a naoi Neljäkymmentä yhdeksän
50 Caoga Viisikymmentä
51 Caoga amháin Viisikymmentä yksi
52 Caoga dhá Viisikymmentä kaksi
53 Caoga trí Viisikymmentä kolme
54 Caoga ceathair Viisikymmentä neljä
55 Caoga a cúig Viisikymmentä viisi
56 Caoga sé Viisikymmentä kuusi
57 Caoga a seacht Viisikymmentä seitsemän
58 Caoga ocht Viisikymmentä kahdeksan
59 Caoga naoi Viisikymmentä yhdeksän
60 Seasca Kuusikymmentä
61 Seasca ceann Kuusikymmentä yksi
62 Seasca dhá Kuusikymmentä kaksi
63 Seasca trí Kuusikymmentäkolme
64 Seasca ceithre Kuusikymmentä neljä
65 Seasca a cúig Kuusikymmentä viisi
66 Seasca sé Kuusikymmentä kuusi
67 Seasca seacht Kuusikymmentä seitsemän
68 Seasca a hocht Kuusikymmentä kahdeksan
69 Seasca naoi Kuusikymmentä yhdeksän
70 Seachtó Seitsemänkymmentä
71 Seachtó ceann Seitsemänkymmentä yksi
72 Seachtó dhá Seitsemänkymmentä kaksi
73 Seachtó trí Seitsemänkymmentä kolme
74 Seachtó ceathair Seitsemänkymmentä neljä
75 Seachtó a cúig Seitsemänkymmentä viisi
76 Seachtó sé Seitsemänkymmentä kuusi
77 Seachtó seacht Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Seachtó a hocht Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Seachtó naoi Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Ochtó Kahdeksankymmentä
81 Ochtó ceann Kahdeksankymmentä yksi
82 Ochtó dhá Kahdeksankymmentä kaksi
83 Ochtó trí Kahdeksankymmentä kolme
84 Ochtó ceathair Kahdeksankymmentä neljä
85 Ochtó a cúig Kahdeksankymmentä viisi
86 Ochtó sé Kahdeksankymmentä kuusi
87 Ochtó a seacht Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Ochtó a hocht Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Ochtó a naoi Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Nócha Yhdeksänkymmentä
91 Nócha duine Yhdeksänkymmentäyksi
92 Nócha dhá Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Nócha trí Ninety kolme
94 Nócha ceathair Ninety neljä
95 Nócha a cúig Yhdeksänkymmentä viisi
96 Nócha sé Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Nócha seacht Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Nócha ocht Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Nócha naoi Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Céad Sata