Uimhreacha Danmhairgis 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas Nul -
1 Amháin 3 -
2 Dhá To -
3 Trí Tre -
4 Ceithre Fire -
5 Cúig Fem -
6 Seks -
7 Seacht Syv -
8 Ocht Otte -
9 Naoi Ni -
10 Deich Ti -
11 Aon cheann déag Elleve -
12 Dhá cheann déag Tolv -
13 Trí déag Tretten -
14 Ceithre cinn déag Fjorten -
15 Cúig cinn déag Femten -
16 Sé déag Seksten -
17 Seacht Déag Sytten -
18 Ocht mbliana déag Atten -
19 Naoi Déag Nitten -
20 Fiche Tyve -
21 Fiche duine Tyve én -
22 Fiche dó Tyve to -
23 Fiche trí Tyve tre -
24 Fiche ceithre Fireogtyve -
25 Cúig is fiche Femogtyve -
26 Sé fiche Tyve seks -
27 Seacht fiche Tyve syv -
28 Fiche a hocht Tyve otte -
29 Fiche naoi Tyve ni -
30 Tríocha Tredive -
31 Tríocha duine Enogtredive -
32 Tríocha dó Toogtredive -
33 Tríocha trí Treogtredive -
34 Tríocha ceathair Fireogtredive -
35 Tríocha a cúig Femogtredive -
36 Tríocha sé Seksogtredive -
37 Tríocha a seacht Syvogtredive -
38 Tríocha ocht Otteogtredive -
39 Tríocha naoi Tredive ni -
40 Daichead Fyrre -
41 Daichead ceann Enogfyrre -
42 Daichead a dó Toogfyrre -
43 Daichead a trí Treogfyrre -
44 Daichead ceithre Fireogfyrre -
45 Daichead a cúig Femogfyrre -
46 Daichead a sé Seksogfyrre -
47 Daichead a seacht Syvogfyrre -
48 Daichead a hocht Otteogfyrre -
49 Daichead a naoi Fyrre ni -
50 Caoga Halvtreds -
51 Caoga amháin Fifty ene -
52 Caoga dhá Fifty to -
53 Caoga trí Fifty tre -
54 Caoga ceathair Fifty fire -
55 Caoga a cúig Fifty fem -
56 Caoga sé Fifty seks -
57 Caoga a seacht Fifty syv -
58 Caoga ocht Fifty otte -
59 Caoga naoi Fifty ni -
60 Seasca Tress -
61 Seasca ceann Enogtres -
62 Seasca dhá Sixty to -
63 Seasca trí Treogtres -
64 Seasca ceithre Sixty fire -
65 Seasca a cúig Sixty fem -
66 Seasca sé Sixty seks -
67 Seasca seacht Sixty syv -
68 Seasca a hocht Sixty otte -
69 Seasca naoi Sixty ni -
70 Seachtó Halvfjerds -
71 Seachtó ceann Halvfjerds en -
72 Seachtó dhá Seventy to -
73 Seachtó trí Halvfjerds tre -
74 Seachtó ceathair Seventy fire -
75 Seachtó a cúig Halvfjerds fem -
76 Seachtó sé Halvfjerds seks -
77 Seachtó seacht Halvfjerds syv -
78 Seachtó a hocht Halvfjerds otte -
79 Seachtó naoi Halvfjerds ni -
80 Ochtó Firs -
81 Ochtó ceann Firs ene -
82 Ochtó dhá Firs to -
83 Ochtó trí Eighty tre -
84 Ochtó ceathair Eighty fire -
85 Ochtó a cúig Eighty fem -
86 Ochtó sé Firs seks -
87 Ochtó a seacht Firs syv -
88 Ochtó a hocht Eighty otte -
89 Ochtó a naoi Firs ni -
90 Nócha Ninety -
91 Nócha duine Halvfems én -
92 Nócha dhá Halvfems to -
93 Nócha trí Ninety tre -
94 Nócha ceathair Halvfems fire -
95 Nócha a cúig Ninety fem -
96 Nócha sé Ninety Six -
97 Nócha seacht Ninety syv -
98 Nócha ocht Halvfems otte -
99 Nócha naoi Ninety Nine -
100 Céad Et hundrede -