Uimhreacha Araibis 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas صفر
1 Amháin واحد
2 Dhá اثنان
3 Trí ثلاثة
4 Ceithre أربعة
5 Cúig خمسة
6 ستة
7 Seacht سبعة
8 Ocht ثمانية
9 Naoi تسعة
10 Deich عشرة
11 Aon cheann déag أحد عشر
12 Dhá cheann déag اثنا عشر
13 Trí déag ثلاثة عشر
14 Ceithre cinn déag أربعة عشرة
15 Cúig cinn déag خمسة عشر
16 Sé déag ست عشرة
17 Seacht Déag سبعة عشر
18 Ocht mbliana déag ثمانية عشر
19 Naoi Déag تسعة عشر
20 Fiche عشرون
21 Fiche duine واحد وعشرون
22 Fiche dó إثنان وعشرون
23 Fiche trí ثلاثة وعشرين
24 Fiche ceithre أربع وعشرين
25 Cúig is fiche خمسة وعشرين
26 Sé fiche ستة وعشرين
27 Seacht fiche سبعة وعشرون
28 Fiche a hocht ثمانية وعشرين
29 Fiche naoi تسعة وعشرون
30 Tríocha ثلاثون
31 Tríocha duine ثلاثون واحد
32 Tríocha dó اثنين وثلاثين
33 Tríocha trí ثلاثة وثلاثين
34 Tríocha ceathair أربعة وثلاثين
35 Tríocha a cúig خمسة وثلاثين
36 Tríocha sé ستة وثلاثين
37 Tríocha a seacht سبعة وثلاثون
38 Tríocha ocht ثمانية وثلاثون
39 Tríocha naoi ثلاثين تسعة
40 Daichead أربعون
41 Daichead ceann أربعون واحد
42 Daichead a dó اثنين وأربعين
43 Daichead a trí ثلاثة وأربعون
44 Daichead ceithre أربعة وأربعون
45 Daichead a cúig خمسة وأربعين
46 Daichead a sé ستة وأربعين
47 Daichead a seacht سبعة وأربعون
48 Daichead a hocht ثمان وأربعين
49 Daichead a naoi تسعة وأربعون
50 Caoga خمسون
51 Caoga amháin واحد وخمسون
52 Caoga dhá إثنان وخمسون
53 Caoga trí ثلاثة وخمسون
54 Caoga ceathair أربعة وخمسين
55 Caoga a cúig خمسة وخمسون
56 Caoga sé ستة وخمسون
57 Caoga a seacht سبعة وخمسين
58 Caoga ocht ثمانية وخمسون
59 Caoga naoi تسعة وخمسون
60 Seasca ستون
61 Seasca ceann إحدى وستين
62 Seasca dhá اثنان وستون
63 Seasca trí ثلاثة وستون
64 Seasca ceithre أربعة وستون
65 Seasca a cúig خمسة وستون
66 Seasca sé ستة وستين
67 Seasca seacht سبعة وستين
68 Seasca a hocht ثمانية وستين
69 Seasca naoi تسعة وستين
70 Seachtó سبعون
71 Seachtó ceann سبعين واحد
72 Seachtó dhá اثنان وسبعون
73 Seachtó trí ثلاثة وسبعون
74 Seachtó ceathair أربعة وسبعين
75 Seachtó a cúig خمسة وسبعون
76 Seachtó sé ستة وسبعين
77 Seachtó seacht سبعة وسبعون
78 Seachtó a hocht ثمانية وسبعين
79 Seachtó naoi تسعة وسبعون
80 Ochtó ثمانون
81 Ochtó ceann ثمانون واحد
82 Ochtó dhá ثمانين اثنين
83 Ochtó trí وثلاثة وثمانين
84 Ochtó ceathair ثمانون أربعة
85 Ochtó a cúig خمسة وثمانون
86 Ochtó sé ستة وثمانون
87 Ochtó a seacht سبعة وثمانون
88 Ochtó a hocht ثمانية وثمانون
89 Ochtó a naoi وتسعة وثمانون
90 Nócha تسعون
91 Nócha duine تسعين واحد
92 Nócha dhá تسعين اثنين
93 Nócha trí ثلاثة وتسعون
94 Nócha ceathair تسعين أربعة
95 Nócha a cúig تسعين خمسة
96 Nócha sé ستة وتسعون
97 Nócha seacht تسعون سبعة
98 Nócha ocht ثمانية وتسعين
99 Nócha naoi تسعة وتسعين
100 Céad مائة