Uimhreacha Afrikaans 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nialas Zero -
1 Amháin Een -
2 Dhá Twee -
3 Trí Drie -
4 Ceithre Vier -
5 Cúig Vyf -
6 Ses -
7 Seacht Sewe -
8 Ocht Agt -
9 Naoi Nege -
10 Deich Tien -
11 Aon cheann déag Elf -
12 Dhá cheann déag Twaalf -
13 Trí déag Dertien -
14 Ceithre cinn déag Veertien -
15 Cúig cinn déag Vyftien -
16 Sé déag Sestien -
17 Seacht Déag Sewentien -
18 Ocht mbliana déag Agtien -
19 Naoi Déag Negentien -
20 Fiche Twintig -
21 Fiche duine Twintig -
22 Fiche dó Twee en twintig -
23 Fiche trí Drie en twintig -
24 Fiche ceithre Vier en twintig -
25 Cúig is fiche Vyf en twintig -
26 Sé fiche Ses en twintig -
27 Seacht fiche Sewe en twintig -
28 Fiche a hocht Twintig -
29 Fiche naoi Nege en twintig -
30 Tríocha Dertig -
31 Tríocha duine Dertig een -
32 Tríocha dó Twee en dertig -
33 Tríocha trí Drie en dertig -
34 Tríocha ceathair Dertig vier -
35 Tríocha a cúig Vyf en dertig -
36 Tríocha sé Ses en dertig -
37 Tríocha a seacht Sewe en dertig -
38 Tríocha ocht Agt en dertig -
39 Tríocha naoi Dertig nege -
40 Daichead Veertig -
41 Daichead ceann Een en veertig -
42 Daichead a dó Veertig twee -
43 Daichead a trí Veertig drie -
44 Daichead ceithre Veertig vier -
45 Daichead a cúig Vyf en veertig -
46 Daichead a sé Ses en veertig -
47 Daichead a seacht Veertig sewe -
48 Daichead a hocht Agt en veertig -
49 Daichead a naoi Veertig nege -
50 Caoga Vyftig -
51 Caoga amháin Vyftig een -
52 Caoga dhá Twee en vyftig -
53 Caoga trí Vyftig drie -
54 Caoga ceathair Vier en vyftig -
55 Caoga a cúig Vyf en vyftig -
56 Caoga sé Vyftig ses -
57 Caoga a seacht Sewe en vyftig -
58 Caoga ocht Agt en vyftig -
59 Caoga naoi Vyftig nege -
60 Seasca Sestig -
61 Seasca ceann Een en sestig -
62 Seasca dhá Twee en sestig -
63 Seasca trí Sestig drie -
64 Seasca ceithre Sestig vier -
65 Seasca a cúig Vyf en sestig -
66 Seasca sé Sestig -
67 Seasca seacht Sestig sewe -
68 Seasca a hocht Sestig agt -
69 Seasca naoi Sestig nege -
70 Seachtó Sewentig -
71 Seachtó ceann Sewentig -
72 Seachtó dhá Twee en sewentig -
73 Seachtó trí Sewentig drie -
74 Seachtó ceathair Vier en sewentig -
75 Seachtó a cúig Vyf en sewentig -
76 Seachtó sé Sewentig ses -
77 Seachtó seacht Sewe en sewentig -
78 Seachtó a hocht Sewentig agt -
79 Seachtó naoi Sewentig nege -
80 Ochtó Tagtig -
81 Ochtó ceann Tagtig een -
82 Ochtó dhá Twee en tagtig -
83 Ochtó trí Drie en tagtig -
84 Ochtó ceathair Vier en tagtig -
85 Ochtó a cúig Vyf en tagtig -
86 Ochtó sé Ses en tagtig -
87 Ochtó a seacht Sewe en tagtig -
88 Ochtó a hocht Agt en tagtig -
89 Ochtó a naoi Nege en tagtig -
90 Nócha Negentig -
91 Nócha duine Negentig een -
92 Nócha dhá Negentig twee -
93 Nócha trí Negentig drie -
94 Nócha ceathair Negentig vier -
95 Nócha a cúig Negentig vyf -
96 Nócha sé Negentig ses -
97 Nócha seacht Negentig sewe -
98 Nócha ocht Negentig agt -
99 Nócha naoi Negentig -
100 Céad Een honderd -